Kalendarium


Årsmöte

Söndag 24 mars kl 14.00
är det årsmöte på Träffpunkten i Älmsta.
Varmt välkomna, 
alla medlemmar!