Styrelse och verksamhetsplan

I Väddö Musiksällskaps styrelse ingår verksamhetsåret 2018


Ordförande Carl E Johansson, Ortalavägen 74, 76491 Väddö

0176-50970, 073-0570294


Kassör Matts Ågren, Rudebacksvägen 13, 76491 Väddö

0176-50481, 070-3366172


Sekreterare Jörgen Toresson, Ortalavägen 104, 76491 Väddö

0176-50197, 0737-7762055


Susanne Olsson, Grisslehamnsvägen 158, 76491 Väddö

070-6850986


Eva Lindén, Videvägen 13, 76040 Väddö

070-6939518


Håkan Lundén, Beckhusvägen 6, 76456 Grisslehamn

0175-33035, 070-6462693


Lotta Blom Ström, Hemviksvägen 20,  76492  Väddö

0176-93362, 070-2721790


Suppleanter

Ingrid Lundén, Beckhusvägen 6, 76456 Grisslehamn

0175-33035,  070-3204193


Björn Ljunglöf, Ortalavägen 89-91, 76491 Väddö

0176-52246, 070-6051937


Verksamhetsplan 2018

Planeringen bygger i stort på erfarenheter från de senaste årens verksamhet.


Väddö Spelmansstämma

Huvudarrangemang är den årliga Väddö Spelmansstämma, som i år kommer att äga rum lördagen den 30 juni på Kista Hembygdsgård med start kl 12.00. Spelmän från när och fjärran är  tyngdpunkten på stämman men några grupper och artister kommer att vidtalas för scenprogrammet. Som gästartister  i år planeras två grupper med lite olika inriktning, Tagelfar samt Silverbasorkestern.

Allspel, buskspel och logdans ingår också i arrangemanget liksom servering och lotteri. Hembygdsföreningen ordnar också möjlighet till visning av den vackra hembygdsgården.


Viscafé/Musikcafé

I år inleds säsongen lördagen den 11 mars  på Ankaret med sångerskan  Eva Lagerheim  som kommer att tolka Edith Piaf  tillsammans med dragspelaren Lars  Zackrisson. Under våren planeras ytterligare ett musikcafé.

Det är inte klart med tema och gästartister för höstens musikcaféer.

Inför julen planeras också en kväll med trivsamt  Julmys med egna musikanter, sång, musik och julallsånger.


Kören Canimus

Kören kommer  under Ingrid Lundéns ledning att medverka i olika sammanhang.

Aktuell planering :

-Valborgsmässafton på Sjöfartsmuséet och Solhem

-Medverkan vid vissa av musiksällskapets musikcaféer och Julmys

-Utbildningsinsatser och arbete inför större projekt 2019


Samarbete med Sjöfartsminnesföreningen

Även i sommar planeras ett arrangemang på Sjöfartsmuséet kring Sjömans-och Skärgårdsvisor  söndagen den 5 augusti  med gästartist/vissångare samt lokala förmågor.


Samarbete med andra föreningar

Musiksällskapet är berett att under 2018 deltaga i lämpliga evenemang, som arrangeras av andra föreningar på Väddöbygden.


Underhållning på äldreboenden

Även under 2018 planerar Musiksällskapet ställa upp med underhållning vid några tillfällen på Älmstagården och Solhem.


Information Ambitionen är att ytterligare förbättra informationen till medlemmar och allmänheten genom att bl. föreningens hemsida..