Styrelse och verksamhetsplan

I Väddö Musiksällskaps styrelse ingår verksamhetsåret 2019


Ordförande Carl E Johansson, Ortalavägen 74, 76491 Väddö

0176-50970, 073-0570294


Kassör Matts Ågren, Rudebacksvägen 13, 76491 Väddö

0176-50481, 070-3366172


Sekreterare Jörgen Toresson, Ortalavägen 104, 76491 Väddö

0176-50197, 0737-7762055


Susanne Olsson, Grisslehamnsvägen 158, 76491 Väddö

070-6850986


Eva Lindén, Videvägen 13, 76040 Väddö

070-6939518


Håkan Lundén, Beckhusvägen 6, 76456 Grisslehamn

0175-33035, 070-6462693


Lotta Blom Ström, Hemviksvägen 20,  76492  Väddö

0176-93362, 070-2721790


Suppleanter

Ingrid Lundén, Beckhusvägen 6, 76456 Grisslehamn

0175-33035,  070-3204193


Margareta Lissmyr, Kanalvägen 19, 764 30 Väddö

070-5090613


Verksamhetsplan 2019

Planeringen bygger i stort på erfarenheter från de senaste årens verksamhet med huvudinriktning spelmansstämma och ett antal vis-/musikcaféer.

Under 2019 planeras att bredda verksamheten till att omfatta nya inriktningar, t ex country, jazz och klassisk musik.


Väddö Spemansstämma

Huvudarrangemang är den årliga Väddö Spelmasstämma som i år äger rum 29 jui på Kista Hembygdsgård med start kl 12.00. Spelmän från när och fjärran är tyngdpunkten på stämman men några grupper och artister framträder från scenen. Årets gästatister är Skäggmanslaget.

Allspel, buskspel och spel till dansen ingår också i arrangemanget liksom servering, lotter och möjlighet till visning av den vackra hembygdsgården.


Vis-/Musikcafé

2019 års första musikcafé  är en countrykväll lördagen den 16 mars med Norrtälje Countrybrudar. Arrangemanget genomförs på Haga Turistgård, Älmsta.

Nästa planerade programpunkt är Stefan Ström och Gabriella Lindvall på restaurang Ankaret lördagen den 18 maj.

Under hösten kommer minst två vis-/musikcaféer att genomföras med  lite andra musikstilar än tidigare. Artister och tema är ännu inte fastställda.

Inför julen planeras en kväll med trivsamt Julmys på Träffpunkten med föreningens egna musiker, sång, musik, allsång och förplägnad.


Kören Canimus

Canimus är inne på sitt sjätte år och vi fortsätter att arbeta med  utveckling av såväl sång- och röstteknik som tolkning av  både gammal och ny musik. 

Under våren har vi ett samarbete med Mörtnäskören från Nacka-Värmdö. En helg helg som utmynnar i en konsert i Väddö Församlingshus söndagen den 7 april.

Den 30 april sjunger vi som vanligt in våren på Solhemm och på Kaplansbacken (Roslagens Sjöfartsmuseum). 

Höstterminen ägnar vi åt inre arbete och hoppas junna erbjuda en vinterkonsert/show i slutet av januari 2020.


Samarbete med Roslagens Sjöfartsminnesförening

Även i sommar blir det Sjömanssånger och Skärgårdsvisor på Sjöfartsmuseet i Älmsta. Johan Taube framträder söndagen den 4 augusti kl 14 - ca 16.


Samarbete med andra föreningar

Musiksällskapet är berett att under 2+019 delta i lämpliga evenemang, som arrangeras av andra föreningar i Väddöbygden, såsom Grisslehamnsdagen och Älmstanatta.


Underhållning på äldreboenden

Vid några tillfällen under året kommer medlemmar ur VMS att framträda påSolhem och Älmstagården.


Information

Tidningen Vi på Väddö tycks har upphört, vilket ställer krav på att finna nya alternativ för att förbättra infomrationen till medlemmar och allmänheten. Utöver denna hemsida finns vi nu även på Facebook där såväl föreningen som helhet och kören Canimus har egna sidor.